Opublikowano:

Montaż instalacji odkurzacza centralnego

 

Instrukcja projektowania i montażu instalacji centralnego odkurzania

Opis systemu.
Kompletny system centralnego odkurzania składa się z jednostki centralnej zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym, w garażu lub w kotłowni, sieci przewodów ukrytych w ścianach oraz gniazd ssawnych zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przy sprzątaniu wykorzystuje się wąż giętki znany z odkurzaczy przenośnych, którego długość najczęściej wynosi 9 metrów. Najistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powietrza. O ile w nawet najlepszym odkurzaczu przenośnym powietrze wydmuchiwane jest z powrotem do pomieszczenia, o tyle w odkurzaczach centralnych, po wstępnym oczyszczeniu, powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz budynku. Odkurzacz centralny włącza się zdalnie korzystając z instalacji sterującej.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Umiejscowienie jednostki centralnej.
Jednostkę centralną   można umieścić w garażu, pomieszczeniu gospodarczym lub innym miejscu, które jest suche. Jednostkę należy zamontować w odległości nie większej niż metr od gniazdka elektrycznego oraz w miejscu umożliwiającym łatwe opróżnianie pojemnika na śmieci. W przypadku montażu jednostki centralnej w szafce lub szafie wnękowej należy umożliwić jej wentylacje, np. stosując drzwiczki z odpowiednimi szczelinami wentylacyjnymi. Lokalizacja jednostki centralnej powinna uwzględniać konieczność poprowadzenia przewodu wydechowego na zewnątrz budynku. Wyrzutnia powietrza powinna być zamontowana na elewacji bocznej, nie niżej niż 30 cm od poziomu terenu. Dopuszcza się wyprowadzenie wydechu dedykowanym pionowym przewodem wentylacyjnym powyżej dachu.

 

 

Lokalizacja gniazd ssących.
Przy planowaniu ich lokalizacji należy uwzględnić długość węża ssącego tak aby można było odkurzyc każdą część domu omijając elementy wyposażenia wnętrz. Pamiętajmy o konieczności odkurzania kątów i sufitu. Dobre miejsca na umieszczenie gniazd to takie jak korytarze i dolne części klatek schodowych. Należy unikać miejsc za meblami lub drzwiami. Wąż giętki o długości 9 m jest najczęściej wybierany przez klientów, gdyż daje najlepszy stosunek ergonomii użytkowania do wymaganej liczby gniazd ssących. Instalacje odkurzacza centralnego można wyposażyć w wiele dodatkowych rozwiązań systemowych. Należą do nich systemy chowania węża giętkiego w ścianie, automatyczne szufelki, kasety z wężem giętkim do montażu w szafkach kuchennych, podręczne gniazdka ssawne z wężem giętkim Wally Flex. Akcesoria te zwiększają funkcjonalność i wygodę wykorzystania odkurzacza centralnego

 

Planowanie i montaż instalacji.
Rury instalacyjne łączy się z gniazdami i odkurzaczem za pomocą mufek instalacyjnych. Średnica rur i wynosi 2”, czyli niewiele ponad 50 mm.Instalację trzeba prowadzić jak najkrócej stosując odpowiednie kolana i trójniki. Rury należy prowadzić wzdłuż linii prostych, zgodnie z zasadą – im mniej oporów hydraulicznych tym lepiej. Planując położenie rur instalacyjnych należy unikać tzw. spadków grawitacyjnych, które powodują, że pod wpływem siły grawitacji odgałęzienie znajdujące się bezpośrednio pod głównym przewodem będzie gromadziło cięższe zanieczyszczenia. W celu uniknięcia spadków grawitacyjnych należy podłączenie do przewodu magistralnego wykonać w płaszczyźnie poziomej.
Instalację rurową układamy bezpośrednio na powierzchni wylewek podłóg pod planowaną warstwą ocieplenia tak, żeby uniknąć kolizji z innymi instalacjami. Połączenia pomiędzy kondygnacjami prowadzi się pionami w ścianach. Może być ich kilka. Szufelki łączy się z instalacją centralnego odkurzania wykorzystując giętki przewód połączeniowy. Każda automatyczna szufelka powinna zostać podłączona do niskonapięciowej instalacji sterującej jednostką centralną.

 

Instalacja elektryczna.
Aby zdalnie włączać odkurzacz centralny, każde gniazdo ssawne lub automatyczna szufleka powinna być podłączona do jednostki centralnej elektrycznym przewodem sterującym. Zwarcie obwodu sterującego włącza jednostkę centralną, dzięki czemu odkurzacz można załączyć wykorzystując przełacznik w uchwycie więża lub poprzez włożenie końcówki węża do gniazda ssawnego. Wykonując instalację sterującą należy wykorzystać przewód elektryczny o przekroju min. 2 x 0,75 mm2 . Jednostka centralna wytwarza prąd sterujący o bezpiecznym napięciu 24V. Poszczególne elementy instalacji łączy się przy wykorzystaniu kleju do PVC wykorzystując do tego jego instrukcję. Przy klejeniu elementów należy nakładać warstwę kleju na powierzchnie rury, tak aby jego nadmiar został wyciśnięty przez mufę kształtki na zewnątrz.

 

 

Montaż gniazd ssawnych.
Na etapie stanu surowego budynku, należy zamontować tylko płyty montażowe pod gniazda ssawne. Do płyt montażowych zaleca się montowanie systemowych przykrywek do tynkowania, które zabezpieczają wnętrze instalacji przed zabrudzeniem w czasie prac budowlanych. Gniazda ssawne montuje się dopiero po zakończeniu prac wykończeniowych. W tym celu należy wyjąć przykrywki do tynkowania i w ich miejsce zamontować gniazda ssawne. Gniazda ssawne łączy się z płytami montażowymi przy użyciu wkrętów. Przed ostatecznym przykręceniem gniazd ssawnych do płyt montażowych, należy je podłączyć do niskonapięciowej instalacji sterującej
Gdy przewód wylotowy ma długość większą niż 6 mb, to dla zmniejszenia oporów powietrza należy zastosować rury o większej średnicy np. rury kanalizacyjne.

 

 

Powrót do strony głównej