telefon kontaktowy: +48 5000 3 5555

Dane firmy

Adres firmy

EUROPOL Odkurzacze Centralne

Ul.Długa 40A

05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Siedziba firmy
EUROPOL Odkurzacze Centralne
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 49/266
02-797 Warszawa
NIP 526 010 62 29
REGON 006930450

Nasze konto bankowe:

92 1020 1013 0102 0000 0003 5345  PKO BP I O/Warszawa