telefon kontaktowy: +48 5000 3 5555

Dane firmy

Adres firmy:

EUROPOL Odkurzacze Centralne

ul. Długa 40A, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

Siedziba firmy:

EUROPOL Odkurzacze Centralne

Aleja Komisji Edukacji Narodowej 49/266, 02-797 Warszawa

NIP: 526 010 62 29

REGON: 006930450

Nasze konto bankowe:

92 1020 1013 0102 0000 0003 5345  PKO BP I O/Warszawa

Dane kontaktowe:

Tel: 5000 3 5555

Mail: europol@odkurzaczcentralny.eu; biuro@europol.warszawa.pl